Księga główna i księgi pomocnicze KWW Piotra Waglowskiego

Konta

ID Nazwa Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma
100 Rachunek bankowy KWW Piotra Waglowskiego 55498.66 55498.66 0.00 0.00
200 Rozrachunki z dostawcami 52475.90 52475.90 0.00 0.00
201 Rozrachunki z wpłacającymi 56121.27 56121.27 0.00 0.00
202 Rozrachunki - gotówka przechowywana przez pełnomocnika finansowego 2411.15 0.00 2411.15 0.00
401 Koszty administracyjne 3840.93 0.00 3840.93 0.00
402 Usługi obce 44843.97 0.00 44843.97 0.00
403 Inne wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 0.00 0.00 0.00 0.00
404 Pozostałe wydatki 3780.00 0.00 3780.00 0.00
700 Przychody - wpłaty od osób fizycznych 622.61 55498.66 0.00 54876.05
720 Przychody nienależne 0.00 0.00 0.00 0.00
999 Urząd Skarbowy 36.00 36.00 0.00 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski