200-016. Poczta Polska S.A.

Konto syntetyczne
200. Rozrachunki z dostawcami

Zdarzenia

Dokument Data Kontrahent Kwota Wn Kwota Ma Saldo Wn Saldo Ma
Przelew KWW WB020 14 października 2015 Rachunek bankowy KWW Piotra Waglowskiego 13395.38 0.00 13395.38 0.00
Faktura Poczta Polska FV00259/G0400/15/RFAK0/P/10/15 15 października 2015 Kolportaż ulotek 0.00 13395.38 0.00 0.00
Aktualne saldo: 0.00 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski