401-06. Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Konto syntetyczne
401. Koszty administracyjne

Zdarzenia

Dokument Data Kontrahent Kwota Wn Kwota Ma Saldo Wn Saldo Ma
Rachunek Janusz Lewandowski 1/2015 21 października 2015 Janusz Lewandowski 200.00 0.00 200.00 0.00
Aktualne saldo: 200.00 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski