401. Koszty administracyjne

Subkonta

ID Nazwa Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma
01 Koszty wynajmu powierzchni biurowej, w tym koszty energii elektrycznej 3000.00 0.00 3000.00 0.00
02 Koszty telekomunikacyjne 29.00 0.00 29.00 0.00
03 Koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu 18.45 0.00 18.45 0.00
04 Koszty zakupu materiałów biurowych 357.28 0.00 357.28 0.00
05 Koszty bankowe 236.20 0.00 236.20 0.00
06 Koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych 200.00 0.00 200.00 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski