402-01-01. Reklama w dziennikach i czasopismach

Konto syntetyczne
402-01. Korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski