402-01-03. Reklama w telewizji

Konto syntetyczne
402-01. Korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski