402-01-04. Nośniki plakatów

Konto syntetyczne
402-01. Korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski