402-01. Korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów

Konto syntetyczne
402. Usługi obce

Subkonta

ID Nazwa Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma
01 Reklama w dziennikach i czasopismach 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Reklama w radio 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Reklama w telewizji 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Nośniki plakatów 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Reklama w Internecie 3188.11 0.00 3188.11 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski