402-05. Pozostałe koszty

Konto syntetyczne
402. Usługi obce

Subkonta

ID Nazwa Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma
01 Kolportaż ulotek 15363.38 0.00 15363.38 0.00
02 Usługa agitacji 999.99 0.00 999.99 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski