402. Usługi obce

Subkonta

ID Nazwa Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma
01 Korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów 3188.11 0.00 3188.11 0.00
02 Wytworzenie materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, projektowe i wytworzenie 23866.89 0.00 23866.89 0.00
03 Spotkania 1425.60 0.00 1425.60 0.00
04 Podróże i noclegi 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Pozostałe koszty 16363.37 0.00 16363.37 0.00

JawneKsięgi © Janusz Lewandowski